Liên hệ (024) 3 939 3433
Chào mừng đã đến với H3Q Miki.

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của quý khách

- Trường hợp chúng tôi giao hàng không đúng mẫu mã quý khách có quyền không nhận đơn hàng

- Trường hợp sản phẩm của chúng tôi bị lỗi vui lòng chụp ảnh lại và liên hệ lại cho nhân viên chúng tôi xử lý